Istorijat škole

Naša škola “Petefi Šandor”

Prva obrazovna radionica izgrađena je 1892. godine u Donjem gradu u Bečeju i radila je pod nazivom Narodna škola kralja Maćaša. U tom periodu imala je u početku prva četiri razreda, a kasnije se proširila za još dva viša odeljenja.

Odlukom Okružnog narodnog odbora, 1955. godine naša škola postala je osmorazredna. Kao takva radila je pod imenom Treća osnovna škola, da bi iste godine promenila ime i od tada nosi naziv po poznatom mađarskom pesniku, Petefi Šandoru.

Kada je osnovana, škola  je imala  780 učenika u 26 odeljenja. Nastava se odvijala u šest zgrada sa zastarelim nameštajem.

Kamen temeljac nove školske zgrade položen je 1960. godine, a tri godine kasnije nastava se počela odvijati u sadašnjim prostorijama i to u najboljim uslovima u gradu. Od tada stalno nastojimo da poboljšamo kvalitet uslova rada.

Osnovne škole integrisane su 1970. godine, tako da su, od 1971. godine, učenici iz Drljana i Mileševa mogli da završavaju više razrede u matičnoj školi “Petefi Šandor”. Danas se u ova dva sela radi u kombinovanim odeljenjima  nižih razreda.

Godine 1982. naša škola dobila je novo krilo. Od tada ima 16 učionica, đačku biblioteku, trpezariju i prostoriju preuređenu za fizičko vaspitanje. Računarski ormar je instaliran školske 2004/2005. godine i izgrađeno je potkrovlje u kojem se od tada održavaju školske svečanosti.

Naše školske zgrade u Drljanu i Mileševu obnovljene su 2020. i 2021. godine, a  Hala sportova koja je počela da se gradi 2009. godine završena je i stavljena u upotrebu 2021. godine.

Poslednjih nekoliko godina donelo je mnogo  lepog u život naše škole.

Do 2016. godine, učenici su pohađali nastavu u dve smene, a od septembra 2016. godine organizovana je jednosmenska nastava i tako radimo i danas.

Tokom proteklih šest decenija, tačnije 130 godina, naša škola nije samo opstala, već je postala i ugledna obrazovna ustanova. Njeni učenici i nastavnici učinili su je onakvom kakva je danas.

Duži niz godina naša škola i učenici dobijaju brojna priznanja, nagrade, pohvale, diplome i plakete. Bili smo učesnici i domaćini nekoliko sastanaka škola po imenu Petefi Šandor, Petefi brigade i Ferenc Kiš.

Negujemo talente i zbog toga naglasak stavljamo na dodatni rad, pripreme i sekcije. Naši učenici  su prisutni na velikom broju takmičenja na kojima rezultati ne izostaju i to je dokaz da se predani rad uvek isplati.

Vrata naše škole su za svakoga otvorena i uvek se radujemo novim prijateljstvima i saradnjama. Život čine lepi trenuci, dođite da ih stvaramo zajedno!

Dobro došli u “Petefi”!

Zaposleni
Direktor škole

 • Potrebić Težer Gabriela
Direktor škole

 • Potrebić Težer Gabriela
Sekretarijat škole

 • Glavaški Ana Maria
 • Dvorski Andrea
 • Kosoruš Kornelia
 • Varo Štefania
 • Vračarić Branislava
Učitelji

 

 • Černjak Silvia
 • Drenković Viktoria
 • Ferenci Tinde
 • Jockov Isidora 
 • Banko Ibojka 
 • Keringer Piroška
 • Kovač Franciška
 • Karapandžić Lidija
 • Molnar Šoti Iren
 • Vereš Pap Virdžinia
 • Nemeš Svetlana 
 • Tot Izabela
 • Vaštag Geber Judit
Učitelji

 • Černjak Silvia
 • Drenković Viktoria
 • Ferenci Tinde
 • Jockov Isidora 
 • Banko Ibojka 
 • Keringer Piroška
 • Kovač Franciška
 • Karapandžić Lidija
 • Molnar Šoti Iren
 • Vereš Pap Virdžinia
 • Nemeš Svetlana 
 • Tot Izabela
 • Vaštag Geber Judit
Nastavnici

 

 • Banjanin Sunčica
 • Bata Dorian
 • Čapo Hodi Marta
 • David Balint Adrien
 • Ćuk Daniela
 • Dostan Berta
 • Fekete Timea
 • Gostović Milena
 • Grdić Vanja
 • Jager Stevan
 • Jankov Ivana
 • Karolji Andrea
 • Keringer Dorina
 • Kovač Tamara
 • Lazar Laslo
 • Legvari Agošton
 • Mariaš Pušin Monika
 • Novkov Aleksandar
 • Novkov Miroslava
 • Pardovicki Atila
 • Rajšli Tinde
 • Šagi Livia
 • Šandor Magdolna
 • Šimon Robert
 • Šupić Sanja
 • Sič Budai Engelbert
 • Taloš Kosanić Žužana
 • Žolnai Ištvan
 • Vasić Milenko
Osoblje

 • Bicok Gabriela
 • Bocor Antonela
 • Horvat Žužana
 • Kadar Melinda
 • Kovač Melinda
 • Lazar Eržebet
 • Lazar Orban
 • Mandić Gabriela
 • Mate Igor
 • Pantelić Nataša
 • Pinter Etelka
 • Ružik Erika

Kontakt

OŠ „Petefi Šandor”, Bečej
Adresa: Republikanska 135, 21220 Bečej
Telefon: 021/6915-692
E-mail: sekretar.petefi.becej@gmail.com